Kury Nioski

KuryNioski.pl
  • 1.jpg
  • 2.JPG
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Ściółka w kurniku

Ściółka w kurniku

Stosuje się ją w odchowie kurcząt brojlerów, wychowie kurcząt nieśnych i mięsnych oraz dla stad drobiu produkującego jaja wylęgowe i konsumpcyjne. Ściółka niezbędna jest także w chowie indyków, kaczek i gęsi. Bardzo ważną rolę w utrzymaniu ptaków na głębokiej ściółce odgrywa rodzaj oraz jakość stosowanej ściółki, gdyż wpływa on istotnie na kształtowanie się mikroklimatu w budynku i wyniki produkcyjne.

Materiał przeznaczany na ściółkę powinien być suchy, czysty, wolny od zanieczyszczeń mechanicznych i mikrobiologicznych, bez zapachu oraz o dobrych właściwościach higroskopijnych. Obliczono, że dla zapewnienia kurczętom brojlerom ściółki o odpowiedniej jakości, na 1000 m2 powierzchni posadzki należy przeznaczyć 5 ton surowca. Pozwala to na uzyskanie warstwy ściółki o grubości od 5 do 8 cm. Dla ptaków hodowlanych, przy zapewnieniu przez cały okres warstwy ściółki o grubości 8 cm, ilość tą należy podwoić. Na jedno kurczę w okresie wychowu (do 18. tygodnia życia) przeznacza się około 1 kg ściółki. Są to jednak wielkości orientacyjne, gdyż ważny jest rodzaj ściółki (surowiec), zagęszczenie ptaków, technologie pojenia itd.

 

Czytaj więcej...

Stare rasy kur niosek

Stare rasy kur niosek

Z uwagi na wzrastające zainteresowanie starymi rasami kur i ich ochroną przed wyginięciem warto przybliżyć ich walory, charakterystykę oraz możliwości wykorzystania tych ptaków w chowie gospodarskim.

Wraz z rosnącą intensyfikacją produkcji i hodowli drobiu stare rasy kur ( rodzime i te zapożyczone ) zostały wyparte przez wysokowydajne mieszańce. A przecież ptaki te posiadają wiele zalet, zważając na długie tradycje chowu stanowią one cenne dziedzictwo kulturowe.

 

Czytaj więcej...

Hodowla kur niosek zgodnie z nowymi normami

Hodowla kur niosek zgodnie z nowymi normami

 

Zgodnie z rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010r w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej ( DzU. Nr 56 poz.344 z późniejszymi zmianami Dz.U. Nr.171 poz. 1157) hodowcy kur niosek muszą dostosować klatki do nowych wymagań.

Rozporządzenie to określa między innymi sposób utrzymania kur niosek i kurcząt brojlerów.

Zgodnie z tym rozporządzeniem okres przejściowy dla kurników, które powstały przed 26 marca 2004 r. skończył się już 31 grudnia 2011r.

 

Czytaj więcej...

Rozporządzenie ministra w sprawie chowu kur niosek

Rozporządzenie ministra w sprawie chowu kur niosek

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy

utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich,

dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej 2)

z dnia 15 lutego 2010 r.

Na podstawie art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

 

Czytaj więcej...

Barwa żółtka

Barwa żółtka

 

Od czego zależy barwa żółtka w jajkach kur niosek?

Gdy hodujemy kury nioski we własnym gospodarstwie, należy przede wszystkim pamiętać, że dla klienta bardzo ważna jest barwa żółtka. To właśnie zadecyduje, czy klient przekona się do jaj oferowanych przez nas, czy też kupi je gdzie indziej.

Kiedy zaś rozbijamy jajko, w pierwszej kolejności zwracamy uwagę na to jakiego koloru jest żółtko. Jeżeli ma kolor bladożółte, to raczej zniechęca nas do spożycia go. Podobnie jest też, kiedy barwa ta jest zbyt intensywna. Z tej właśnie przyczyny bardzo ważne jest aby sprzedawane przez nas jajka na targowisku nie tylko miało odpowiednie oznakowanie, ale także, a może przede wszystkim apetycznie prezentowało się na patelni czy talerzu. To zapewni nam, że klient wróci do nas kolejny raz robiąc zakupy. A nam nasza hodowla kur niosek przyniesie więcej zadowolenia i... pieniędzy.

 

Czytaj więcej...