Kury Nioski

KuryNioski.pl

Informacje na opakowaniach do jaj

Informacje na opakowaniach do jaj

Zmieniły się przepisy dotyczącego tego jakie informacje muszą znaleźć się na opakowaniu z jajami. Wszystkie jaja muszą być posortowane pod względem klasowym i wagowym w dalszej kolejności w odpowiedni sposób kury nioskioznakowane i następnie powkładane w opakowania. Na opakowaniach jaj muszą znaleźć się ściśle określone informacje. Wszystko to musi się odbyć najpóźniej 10 dni od zniesienia. Pakowaniem jaj a także oznaczaniem opakowań mogą się zajmować tylko takie zakłady, które mają odpowiednie pozwolenie zostały zarejestrowane. Nadzór nad zakładami pakowania jaj prowadzi Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. W Polsce czynnych jest około 450 firm zajmujące się pakowaniem jaj.

Najczęściej są to specjalistyczne zakłady, często zlokalizowane przy fermach kurzych. Opakowania jaj służą nie tylko ich zabezpieczaniu ale także służą także informowaniu konsumenta. Informacje jakie są zawarte na etykiecie są bardzo ściśle określone i nie mogą być wybierane dowolnie. I

nformacje jakie muszą znajdować się na opakowaniach jaj klasy A i B różnią się tylko nieznacznie między sobą.

Na wytłoczkach jaj przeznaczonych do sprzedaży klasy A muszą znajdować się następujące informacje:

- zakład pakowania - wystarczy kod nadany przy rejestracji,

- klasa jakości jaja: jeden z czterech wariantów: klasa A, klasa A świeże lub A, A świeże

- klasa wagowa jaja: S,M,L,XL,

- data minimalnej przydatności do spożycia – np. zapis Najlepiej spożyć przed....(do 28 dni od dnia zniesienia),

- na wewnętrznej lub zewnętrznej części opakowania musi znaleźć się objaśnienie kodu producenta (numer na jaju),

- informacja o konieczności przechowywania jaj w warunkach chłodniczych,

- słownie wyrażony sposób chowu- np. 3- jaja z chowu klatkowego. N

ie musi występować natomiast powszechnienie umieszczany na opakowaniach zapis o sposobie żywienia kur niosek. Konieczne jest również umieszczenie na opakowaniach informacji o: nazwie produktu i liczbie sztuk lub masie netto jaj - wynika to z przepisów o opakowaniach środków spożywczych.

Jaja klasy B które są przeznaczone dla przemysłu spożywczego oraz niespożywczego muszą znajdować się w opakowaniach, na których umieszczone są następujące informacje: zakład pakowania- kod, klasa jakości- klasa B, B, data zapakowania jaj.

Źródło: Farmer 26-01-2015 09:49

Kury nioski potrzebują sodu

Kury nioski potrzebują sodu

Sód jest bardzo ważnym pierwiastkiem potrzebnym dla prawidłowego funkcjonowania organizmu ptaków. Niestety zarówno niedobór jak i jego nadmiar powoduje zaburzenia funkcjonowania organizmu ptaków. Dodatkowo sód sprawia prawidłową mineralizację kości i skorup jaj. Co powoduje niedobór sodu? Przede wszystkim pogarsza funkcjonowanie gospodarki wodnej, a także może przyczynić się do wolniejszego lub nawet całkowitego zahamowania wzrostu drobiu, obniża nieśność kur niosek, zmniejsza elastyczność tkanki podskórnej i wytrzymałość kości. Ponadto niedobór sodu powoduje utratę pobudliwość komórek, zaburzenia w funkcjonowaniu układu hormonalnego oraz nerwowego a także spadek ciśnienia.

Niedobór sodu prowadzić może także do kanibalizmu i znacznej nerwowości. Nadmiar sodu powoduje z kolei zatrucia, wodniste odchody a także wyciek z otworów nosowych. Znacznie pogarsza to warunki higieniczne w kurniku. Powoduje to także zmniejszone pobieranie paszy przez kury nioski. Nadmiar sodu powoduje także większej nerwowości, wzrostu ciśnienia tętniczego oraz odwodnienia organizmu kury. Żeby ustrzec się przed nadmiarem czy wręcz zatruciem solą trzeba zapewnić ptakom stały, nieograniczony dostęp do wody pitnej.

Sód możemy podawać kurom w postaci zwykłej soli kuchennej, kwaśnego węglanu sodu. Pierwiastek ten jest dość szybko przyswajany z przewodu pokarmowego. Poza tym sód występuje także w nasionach soi, rzepaku, bobiku (jednak w ilościach które nie zaspokajają zapotrzebowania kur). Sól zwierają także mączki rybne. Należy także pamiętać, że dla zapewnienia równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie kur istotny jest nie tylko poziom sodu, ale także jego stosunek do chloru i potasu (1:2:1). Zapotrzebowanie dla kur niosek wynosi 0,14-0,17proc. W kilogramie paszy dla kurcząt powinno się znaleźć 1,6g sodu (0,16 proc.).(Jamroz, 2006) Źródło: Farmer 27-11-2014 10:29

Probiotyki są dobre dla kur

Probiotyki są dobre dla kur

Zachorowania kur zazwyczaj przebiegają bezobjawowo, co bardziej zwiększa ryzyko kontaktu konsumenta z patogenem za pośrednictwem jaj. Zapobiegawczo można zwiększyć odporność ptaków na choroby przez zasiedlenie ich przewodu pokarmowego bakteriami probiotycznymi. Są antagonistyczne w stosunku do patogenów jelitowych i korzystnie wpływają na stabilizację składu flory bakteryjnej.

Dodatek probiotyków zapobiega kolonizacji bakterii patogennych na nabłonki jelit, przechodzeniu ich do narządów wewnętrznych oraz jaj. Wskutek zwiększonej powierzchni chłonnej jelit łatwiejsza jest absorpcja składników pokarmowych oraz sekrecja składników trawiennych, co wpływa na lepszą strawność i przyswajalność składników pokarmowych z paszy. Efektem tego jest wyższa produkcja i wytrzymałość skorupy jaj.

 

Czytaj więcej...

Wapń w żywieniu kur niosek

Wapń w żywieniu kur niosek

Jak wiadomo jednym z podstawowych makroelementów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania kur jest wapń. Niestety nie może być podawany w zbyt małych ilościach ale także trzeba pamiętać o tym, że jego nadmiar też może być szkodliwy.

Zbyt dużo wapnia w paszy kur objawia się spadkiem łaknienia i mniejszym pobieraniem paszy, u kogutów rozpłodowych występuje pogorszenie jakości nasienia, a także uszkodzenie nerek a nawet całego układu moczowego, do tego nerczyce, zwapnienia narządów wewnętrznych czy też znacznie zmniejszenie przyswajalności cynku i fosforu oraz pogorszona strawność tłuszczów.

Znacznie lepiej nadmiar wapnia znoszą dorosłe kury. U młodych kurek nadmiar wapnia może doprowadzić do ich śmierci.

Niedobór wapnia powoduje u kur niosek osteoporozę, mniejszą ruchliwość, ospałość, osłabiony układ kostny a także krzywicę i nieprawidłowy chód.

Kury nioski mają wtedy znacznie obniżoną wylęgowość, masa jaj jest mniejsza a skorupka jest bradzo słaba.

Ile więc należy dostarczyć kurom wapnia aby jego ilość była prawidłowa. Ilość wapnia w paszy dla kur niosek to od 3 do 4,5 proc., koguty reprodukcyjne 0,9-1,0 proc., kurki w okresie odchowu potrzebują od 0,8 do 1 proc. (należy zwiększyć poziom składnika w dawce do 3,0-3,5 proc. w chwili rozpoczęcia nieśności) (źródło: Jamroz, 2006).

Jednak jak podajemy naszym kurom wapń pamiętajmy o tym, że ptaki rosnące mają zapotrzebowanie na wapń równomiernie zaś u kur niosek zwiększą się ono nocą gdy formowana jest skorupka jaja.

Aby zapewnić równomierny a przy tym rozłożony w czasie dostęp do wapnia należy podawać dodatki grubocząsteczkowe. Kury nioski powinny dziennie pobrać 3,55 g Ca w paszy, przy czym w końcowej fazie nieśności zmniejsza się jego wchłaniane i wykorzystanie w organizmie, zatem należy podwyższyć poziom w mieszance paszowej.

Niestety ale podstawowy składnik paszy kur czyli ziarna zbóż i pasze roślinne zawierają bardzo mało wapnia. Najlepsze źródła wapnia to: mączki rybne, kreda pastewna( źródło łatwo przyswajalnego Ca w postaci węglanu wapnia), muszle, czy fosforany wapniowe.

źródło: Farmer

Jak mniej czyścić kurnik i poprawić zdrowie kur z tego powodu?

Jak mniej czyścić kurnik i poprawić zdrowie kur z tego powodu?

 

Zacząć trzeba od tego, że brud to pojęcie względne. W przeszłości właściwie tylko dzięki niemu kury mogły w ogóle przeżyć zimę...

Artykuł poświęcony jest pewnej metodzie, która może poprawić komfort i zdrowie zwierząt zimujących w pomieszczeniach...

...zmniejszyć koszty ogrzewania, nakład pracy na utrzymanie pomieszczeń dla zwierząt oraz wytworzyć materiał, który będzie można użyć później do nawożenia roślin w ogrodzie czy na większa skalę na polu. Krótko pisząc spełnić kilka pożytecznych funkcji naraz, czyli to co permakulturnik lubi najbardziej. Wpis odnosić się będzie głównie do kur, choć metody tu wspomniane odnoszą się w równym stopniu również do świń. W mniejszym także do zwierząt roślinożernych (kóz, krów, owiec).

 

Czytaj więcej...

Ściółka w kurniku

Ściółka w kurniku

Stosuje się ją w odchowie kurcząt brojlerów, wychowie kurcząt nieśnych i mięsnych oraz dla stad drobiu produkującego jaja wylęgowe i konsumpcyjne. Ściółka niezbędna jest także w chowie indyków, kaczek i gęsi. Bardzo ważną rolę w utrzymaniu ptaków na głębokiej ściółce odgrywa rodzaj oraz jakość stosowanej ściółki, gdyż wpływa on istotnie na kształtowanie się mikroklimatu w budynku i wyniki produkcyjne.

Materiał przeznaczany na ściółkę powinien być suchy, czysty, wolny od zanieczyszczeń mechanicznych i mikrobiologicznych, bez zapachu oraz o dobrych właściwościach higroskopijnych. Obliczono, że dla zapewnienia kurczętom brojlerom ściółki o odpowiedniej jakości, na 1000 m2 powierzchni posadzki należy przeznaczyć 5 ton surowca. Pozwala to na uzyskanie warstwy ściółki o grubości od 5 do 8 cm. Dla ptaków hodowlanych, przy zapewnieniu przez cały okres warstwy ściółki o grubości 8 cm, ilość tą należy podwoić. Na jedno kurczę w okresie wychowu (do 18. tygodnia życia) przeznacza się około 1 kg ściółki. Są to jednak wielkości orientacyjne, gdyż ważny jest rodzaj ściółki (surowiec), zagęszczenie ptaków, technologie pojenia itd.

 

Czytaj więcej...

Pasza dla kur niosek

Pasza dla kur niosek

Jednym z ważniejszych czynników decydujących o sukcesie w hodowli zwierząt jest odpowiednia dieta. Kiedyś kur praktycznie nie karmiono - same musiały sobie radzić. Niestety odbijało się to również na nieśności tych zwierząt - znosiły kilkanaście-kilkadziesiąt jaj na rok. Jeśli chcemy mieć tych jajek więcej musimy kury dokarmiać.

Jednym z ważniejszych czynników decydujących o sukcesie w hodowli zwierząt jest odpowiednia dieta. Kiedyś kur praktycznie nie karmiono - same musiały sobie radzić. Niestety odbijało się to również na nieśności tych zwierząt - znosiły kilkanaście-kilkadziesiąt jaj na rok. Jeśli chcemy mieć tych jajek więcej musimy kury dokarmiać.

 

Czytaj więcej...

Stare rasy kur niosek

Stare rasy kur niosek

Z uwagi na wzrastające zainteresowanie starymi rasami kur i ich ochroną przed wyginięciem warto przybliżyć ich walory, charakterystykę oraz możliwości wykorzystania tych ptaków w chowie gospodarskim.

Wraz z rosnącą intensyfikacją produkcji i hodowli drobiu stare rasy kur ( rodzime i te zapożyczone ) zostały wyparte przez wysokowydajne mieszańce. A przecież ptaki te posiadają wiele zalet, zważając na długie tradycje chowu stanowią one cenne dziedzictwo kulturowe.

 

Czytaj więcej...

Rasy kur przeznaczone do chowu przydomowego

Rasy kur przeznaczone do chowu przydomowego

 

Artykuł ten poświęcony jest prezentacji kur typu ogólnoużytkowego przeznaczonych do chowu przydomowego. Zdolność do wykorzystania pasz gospodarskich, naturalna zdolność do poszukiwania pokarmu na wybiegu, odporność na niekorzystne warunki, że kury typu ogólnoużytkowego są najlepszym wyborem dla stad przydomowych. W wyniku udomowienia dziko żyjących kur nastąpiło ukształtowanie trzech typów użytkowych kur.

 

Typ nieśny charakteryzujący się niską wagą, dużą nieśnością, wrażliwością na złe warunki środowiskowe oraz niedobory w żywieniu. Typ kur mięsnych charakteryzuje szybki wzrost, dobre wykorzystanie paszy, słaba nieśność, wrażliwość na złe warunki środowiskowe oraz niedobory w żywieniu.

 

Czytaj więcej...

Hodowla kur niosek zgodnie z nowymi normami

Hodowla kur niosek zgodnie z nowymi normami

 

Zgodnie z rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010r w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej ( DzU. Nr 56 poz.344 z późniejszymi zmianami Dz.U. Nr.171 poz. 1157) hodowcy kur niosek muszą dostosować klatki do nowych wymagań.

Rozporządzenie to określa między innymi sposób utrzymania kur niosek i kurcząt brojlerów.

Zgodnie z tym rozporządzeniem okres przejściowy dla kurników, które powstały przed 26 marca 2004 r. skończył się już 31 grudnia 2011r.

 

Czytaj więcej...

Projekt kurnika a typ hodowli

Projekt kurnika a typ hodowli

 

Projekt kurnika - znajomość podstawowych zasad pozwoli dostosować budynek do typu hodowli. Osoby zainteresowane rozpoczęciem produkcji drobiarskiej dość często nie zdają sobie sprawy z faktu, iż brojlernia powinna wyglądać zupełnie inaczej niż kurnik dla stada rodzicielskiego, a chów klatkowy stawia przed projektem kurnika zupełnie inne wyzwania niż w przypadku hodowli ściółkowej. Dlatego też warto znać kilka podstawowych zasad, zanim zainwestujemy spore pieniądze w budynek, który nie będzie spełniał naszych oczekiwań.

Projekt kurnika powinien być przede wszystkim dostosowany do typu hodowli. Generalnie, jeśli chodzi o produkcje drobiarską mamy do czynienia z tuczem, produkcją jaj lub prowadzeniem stad rodzicielskich. Każdy z tych typów stawia przed budynkiem inne wymagania. I tak brojlernia, ze względu na gęstość obsady, musi być doskonale wentylowana, a krótki cykl, który każdorazowo powinien zakończyć się dokładną dezynfekcją budynku, wymusza stosowanie określonych typów poideł i karmideł, które łatwo zdemontować lub też unieść na czas czyszczenia.

 

Czytaj więcej...

Rozporządzenie ministra w sprawie chowu kur niosek

Rozporządzenie ministra w sprawie chowu kur niosek

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy

utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich,

dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej 2)

z dnia 15 lutego 2010 r.

Na podstawie art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

 

Czytaj więcej...

Hodowla kur niosek po 16 tyg.

Hodowla kur niosek po 16 tyg.

Zasady hodowli kur niosek po 16 tygodniu życia w systemie przydomowym.

W artykule przedstawię kilka praktycznych zasad chowu kur niosek w systemie przyzagrodowym. Określę wymagania środowiskowe pomieszczenia, niezbędny sprzęt do pojenia i karmienia, zasady budowy gniazd do znoszenia jaj, sposób wprowadzania kur w nieśność oraz zasady żywienia.

Dla kur niosek po 16 tygodniu życia zmienia się kilka parametrów. Ilość kur na metr kwadratowy to 4 do 6 sztuk. Sprzęt do karmienia i pojenia powinien być umieszczony na takiej wysokości, by brzeg karmidła lub poidła wypadał na wysokości grzbietu ptaka.

 

Czytaj więcej...

Barwa żółtka

Barwa żółtka

 

Od czego zależy barwa żółtka w jajkach kur niosek?

Gdy hodujemy kury nioski we własnym gospodarstwie, należy przede wszystkim pamiętać, że dla klienta bardzo ważna jest barwa żółtka. To właśnie zadecyduje, czy klient przekona się do jaj oferowanych przez nas, czy też kupi je gdzie indziej.

Kiedy zaś rozbijamy jajko, w pierwszej kolejności zwracamy uwagę na to jakiego koloru jest żółtko. Jeżeli ma kolor bladożółte, to raczej zniechęca nas do spożycia go. Podobnie jest też, kiedy barwa ta jest zbyt intensywna. Z tej właśnie przyczyny bardzo ważne jest aby sprzedawane przez nas jajka na targowisku nie tylko miało odpowiednie oznakowanie, ale także, a może przede wszystkim apetycznie prezentowało się na patelni czy talerzu. To zapewni nam, że klient wróci do nas kolejny raz robiąc zakupy. A nam nasza hodowla kur niosek przyniesie więcej zadowolenia i... pieniędzy.

 

Czytaj więcej...

Wygodny kurnik dla kur niosek

Wygodny kurnik dla kur niosek

 

 

Występująca od dłuższego czasu przewaga podaży nad popytem na jaja konsumpcyjne, jak również uaktywnienie się ekologów ożywia temat humanitarnego chowu drobiu. Konsumenci w większości chcieliby kupować jaja od kur utrzymywanych w niskiej obsadzie i korzystających z naturalnych wybiegów, ale mogą być one droższe.

 

Chów kur w systemach alternatywnych w porównaniu do konwencjonalnego chowu w klatkach niezmodyfikowanych wymaga od hodowcy więcej wiedzy fachowej, między innymi ze stosowania programów żywienia i oświetlenia tak, aby liczba złożonych jaj poza gniazdem była jak najniższa.

 

Kury utrzymywane w alternatywnych systemach mają większą przestrzeń życiową (szczegółowe wymogi przedstawia tabela 1), co umożliwia im ujawnienie odruchów behawioralnych. Stosowany sprzęt z reguły jest droższy, a jego obsługa bardziej pracochłonna. Kury nioski w większym stopniu narażone są na obecność pasożytów i zarażenie chorobami. W związku z tym wymaga się droższej opieki weterynaryjnej i stosowania większej ilości środków farmakologicznych dla niosek.

 

 

Czytaj więcej...

Klasy jaj i kodowanie jaj

Klasy jaj i kodowanie jaj

Wyróżniamy następujące klasy jaj:

klasa A – to jaja świeże; mające czystą, nie uszkodzoną skorupką; wysokość komory powietrznej jaja klasy A nie może przekraczać 6 mm zaś białko powinno być przezroczyste i klarowne;

klasa dodatkowa A-Ekstra, tylko dla jajek klasy A nie starszych niż 7 dni od dnia pakowania; wysokość komory powietrznej jaja klasy A nie może być większa niż 4 mm

klasa B – jaja utrwalone lub drugiej klasy; wysokość komory powietrznej jaja klasy B nie może przekraczać 9 mm;

 

Czytaj więcej...

Co wpływa na nieśność kur niosek?

Co wpływa na nieśność kur niosek?

Jakość odchowanych kurek ma wpływ na wyniki produkcyjne w okresie nieśności.

Bardzo ważne jest również zapewnienie optymalnych warunków żywieniowych i zoohigienicznych przez cały okres użytkowania kur.

Kurczęta do 4 tygodnia odchowu zwiększają 4-krotnie masę ciała. W tym czasie następuje intensywny rozwój szkieletu, po czym między 6 a 10 tygodniem rozwijają się mięśnie i przychodzi okres powolnego wzrostu do 16 tygodnia życia ptaków. Kurki te przygotowują się do rozpoczęcia produkcji nieśnej i winny być wyrównane względem masy ciała, aby wejść w nieśność prawie równocześnie w wieku ok. 19 tygodni.

 

Czytaj więcej...

Ubezpieczenie hodowli

Ubezpieczenie hodowli

 

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich jest nie mniej ważne, niż naszych małych przyjaciół, czyli psów i kotów. Większe zwierzęta także wymagają naszej troski i zainteresowania, by ich chów był opłacalny. Jak wybierać ubezpieczenia zwierząt i jakim gatunkom one przysługują?

Wiadomości podstawowe

Ubezpieczyciele dość restrykcyjnie określają, jakie zwierzęta gospodarskie można ubezpieczyć i na jakich warunkach. Do grupy, dla której zakup polisy jest standardowy, zalicza się: krowy, konie, świnie, kozy, owce i strusie. Warto wiedzieć, że posiadanie polisy dla stada i dla zwierząt trzymanych jednostkowo (np. 1 koń) jest tak samo opłacalne oraz korzystne. Należy jednak pamiętać, że umowę podpisuje się dla zwierząt w określonym wieku (nie młodsze niż. i nie starsze niż.) lub posiadające określoną masę. Nie można ubezpieczyć zwierząt już chorych lub z widocznymi schorzeniami, które są obejmowane ochroną i gwarancją odszkodowania.

 

Czytaj więcej...

Kury nioski zimą

Kury nioski zimą

Jak ogólnie wiadomo zimą spada nieśność kur w wyniku skracania się naturalnego dnia świetlnego i nastających chłodów. Są to przyczyny, którym możemy i powinniśmy zapobiec. W okresie zimowym najważniejszą rolę, oprócz żywienia, odgrywają stworzone przez nas warunki utrzymania kur niosek w pomieszczeniu

Głównym czynnikiem zwiększającym nieśność u kur niosek jest długość dnia. W budynkach bez okien w  okresie od 25 do 37 tygodnia życia dzień świetlny powinien wynosić 14 godzin. Potem należy przedłużać dzień świetlny o 30 minut, co 4 tygodnie, dochodząc do 16 godzin światła na dobę i utrzymując tę liczbę godzin światła do końca okresu nieśności.

W budynkach z oknami długość doświetlania uzależniona jest od terminu zakupu jednodniówek i liczby godzin światła w momencie rozpoczynania nieśności. Należy pamiętać, że kury swobodnie biegające po podwórku w czasie lata, przyzwyczajone są do naturalnego dnia świetlnego, który do końca lipca trwa 16 godzin; do końca sierpnia – 14 godzin. W tak w przypadku zakupu piskląt 29 marca, najdłuższy dzień świetlny w czasie wychowu przekracza 16 godzin i taki długi dzień świetlny należy im zapewnić od końca lipca aż do zakończenia nieśności.

 

Czytaj więcej...