kury nioski

kurynioski3.jpg

Kury Nioski Hodowla

Kury nioski a pasożyty zewnętrzne

W hodowli kur niosek duże szkody mogą być spowodowane obecnością piórojadów i ptaszyńców. Trzeba pamiętać o tym, że lato sprzyja ich rozwojowi.

Kury zaatakowane przez pasożyty zewnętrzne stają się niespokojne, znacznie słabiej się niosą i maja mniejsze przyrosty. Po za tym wszoły czy roztocza bardzo często przenoszą choroby zakaźne, a także mogą doprowadzić do anemii a czy nawet śmierci kury nioski.

Pasożyty zewnętrzne atakujące kury przebywają na skórze i w piórach ptaków, a także w szczelinach, uchyłkach ścian i pod podłogą pomieszczeń kurników. Dlatego też aby ich zwalczanie było skuteczne musi być przeprowadzone całościowo zarówno na kurach jak i w całym kurniku.

kury nioskiKury są najczęściej atakowane przez różnego rodzaju piórojady, ptaszyńce, pchły czy też świerzbowce. Piórojady żywią się krwią i złuszczonym nabłonkiem skóry i piór ptaków. Przez to bardzo często doprowadzają do uszkodzenia piór i ich wypadania, swędzenia skóry a także niepokoju w stadzie kur. Piórojady są spłaszczone, długie do 11 mm bardzo ruchliwe. Bytują u nasady piór w okolicach kości krzyżowej,  głowy, szyi i skrzydeł. Zwalczanie ich polega na dokładnym wymyciu pomieszczeń z zastosowaniem detergentu i dezynsekcji zwalczającej pasożyty w kurniku i na ptakach.  Środki chemiczne wykorzystane przy zwalczaniu piórojady mogą być w formie roztworów do oprysku, talków, proszku, aerozolu, płynów.

Bardzo często latem na skórze kur pojawiają się krwiopijne ptaszyńce kurze (Dermanyssus gallinae). To te pasożyty są najbardziej szkodliwymi i dokuczliwymi dla kur niosek. Mają one owalny kształt i szarożółtą barwę, podłużne ciało ma długość w zależności od płci 0,6-0,75 mm. Problemem przy ich zwalczaniu jest to, że aktywne są one głównie w nocy, dnie za spędzają w szczelinach pomieszczenia. Do tego są bardzo odporne nie tylko na niskie temperatury ale i też na brak pożywienia. Pasożyty te atakują skórę kur. Przy bardzo licznym ataku młode kurki giną od toksycznej śliny, dorosłe kury tracą na masie ciała, są osowiałe, mają pokaleczoną skórę i powyrywane i uszkodzone od drapania pióra, znacznie spada także ich możliwości produkcyjne.

Ptaszyńce są sprawcą dermanysozy. Objawia się ona przez anemię. Poza tym roznoszą także białaczkę drobiu, toksoplazmozę, zarazki cholery i pomoru drobiu. Niszczenie tych pasożytów polega na wdrożeniu metod chemicznych i mechanicznych. Opryskuje się zarówno ptaki jak i kurnik który należy wcześniej wysprzątać ze ściółki, kurzu i pozostałości paszy dla kur. Na rynku dostępne jest bardzo dużo preparatów z różnymi substancjami czynnymi działającymi na tego pasożyta. Dzięki temu możemy stosować różne preparaty co zapobiega pojawieniu się oporności na substancję czynną. Przy walce z tym pasożytem bardzo ważne jest izolowanie zakażonych kur od zdrowych, poza tym dokładne spryskiwanie kurników, mycie karmideł  i klatek gorącą wodą z detergentem (przed opryskiem). Po zabiegach odkażających zasiedlanie kurnika może nastąpić po około 10 dniach.

 

Kury nioski – zioła w żywieniu kur

Zioła stanowią ważny element w żywieniu kur niosek. W warunkach przydomowej hodowli kury nioski same pobierały potrzebne im związki we właściwych ilościach oraz odpowiednich proporcjach wybierając odpowiednie rośliny. Jak zauważono kury nioski chore na kokcydiozę wydziobywały np. glistnik, krwawnik czy też kury nioskikomosę. Obecnie gdy kury nioski trzymane są warunkach wielkotowarowego chowu zioła spełniają jeszcze większą rolę w ich żywieniu. Spełniają bardzo ważną rolę w sytuacji nadmiernego obciążenia przewodu pokarmowego paszą przemysłową. Brak składników ziołowych w pokarmie dla kur niosek objawia się spadkiem odporności na infekcje, niedoborem enzymów, zaleganiem szkodliwych i zbędnych metabolitów, nieodpowiednim wykorzystaniem składników pokarmowych, zaburzeniami w rozrodzie, występowaniem zespołu zaburzonego wchłaniania.

Czytaj więcej...

Wygodny kurnik dla kur niosek

 

 

Występująca od dłuższego czasu przewaga podaży nad popytem na jaja konsumpcyjne, jak również uaktywnienie się ekologów ożywia temat humanitarnego chowu drobiu. Konsumenci w większości chcieliby kupować jaja od kur utrzymywanych w niskiej obsadzie i korzystających z naturalnych wybiegów, ale mogą być one droższe.

 

Chów kur w systemach alternatywnych w porównaniu do konwencjonalnego chowu w klatkach niezmodyfikowanych wymaga od hodowcy więcej wiedzy fachowej, między innymi ze stosowania programów żywienia i oświetlenia tak, aby liczba złożonych jaj poza gniazdem była jak najniższa.

 

Czytaj więcej...

Wapń w żywieniu kur niosek


Jak wiadomo jednym z podstawowych makroelementów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania kur jest wapń. Niestety nie może być podawany w zbyt małych ilościach ale także trzeba pamiętać o tym, że jego nadmiar też może być szkodliwy.

Zbyt dużo wapnia w paszy kur objawia się spadkiem łaknienia i mniejszym pobieraniem paszy, u kogutów rozpłodowych występuje pogorszenie jakości nasienia, a także uszkodzenie nerek a nawet całego układu moczowego, do tego nerczyce, zwapnienia narządów wewnętrznych czy też znacznie zmniejszenie przyswajalności cynku i fosforu oraz pogorszona strawność tłuszczów.

Znacznie lepiej nadmiar wapnia znoszą dorosłe kury. U młodych kurek nadmiar wapnia może doprowadzić do ich śmierci.

Czytaj więcej...

Ubezpieczenie hodowli
 

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich jest nie mniej ważne, niż naszych małych przyjaciół, czyli psów i kotów. Większe zwierzęta także wymagają naszej troski i zainteresowania, by ich chów był opłacalny. Jak wybierać ubezpieczenia zwierząt i jakim gatunkom one przysługują?

 

Wiadomości podstawowe

 Ubezpieczyciele dość restrykcyjnie określają, jakie zwierzęta gospodarskie można ubezpieczyć i na jakich warunkach. Do grupy, dla której zakup polisy jest standardowy, zalicza się: krowy, konie, świnie, kozy, owce i strusie. Warto wiedzieć, że posiadanie polisy dla stada i dla zwierząt trzymanych jednostkowo (np. 1 koń) jest tak samo opłacalne oraz korzystne. Należy jednak pamiętać, że umowę podpisuje się dla zwierząt w określonym wieku (nie młodsze niż. i nie starsze niż.) lub posiadające określoną masę. Nie można ubezpieczyć zwierząt już chorych lub z widocznymi schorzeniami, które są obejmowane ochroną i gwarancją odszkodowania.

Czytaj więcej...

Stare rasy kur niosek
 

Z uwagi na wzrastające zainteresowanie starymi rasami kur i ich ochroną przed wyginięciem warto przybliżyć ich walory, charakterystykę oraz możliwości wykorzystania tych ptaków w chowie gospodarskim.

Wraz z rosnącą intensyfikacją produkcji i hodowli drobiu stare rasy kur ( rodzime i te zapożyczone ) zostały wyparte przez wysokowydajne mieszańce. A przecież ptaki te posiadają wiele zalet, zważając na długie tradycje chowu stanowią one cenne dziedzictwo kulturowe.

Dla przemysłowych form produkcji drobiarskiej prowadzi się ostrą selekcję hodowlaną, wyrafinowane metody kojarzeń różnych ras i rodów drobiu po to, aby pozyskać mieszańce, linie, rody o wybitnych cechach użytkowych np. zwiększoną nieśność, bądź szybki przyrost mięsa. Kury takie mają wysokie wymagania żywieniowe i środowiskowe. Niestety wszystko ma swoją cenę.

Czytaj więcej...

Ściółka w kurniku
 

Stosuje się ją w odchowie kurcząt brojlerów, wychowie kurcząt nieśnych i mięsnych oraz dla stad drobiu produkującego jaja wylęgowe i konsumpcyjne. Ściółka niezbędna jest także w chowie indyków, kaczek i gęsi. Bardzo ważną rolę w utrzymaniu ptaków na głębokiej ściółce odgrywa rodzaj oraz jakość stosowanej ściółki, gdyż wpływa on istotnie na kształtowanie się mikroklimatu w budynku i wyniki produkcyjne.

Materiał przeznaczany na ściółkę powinien być suchy, czysty, wolny od zanieczyszczeń mechanicznych i mikrobiologicznych, bez zapachu oraz o dobrych kury nioskiwłaściwościach higroskopijnych. Obliczono, że dla zapewnienia kurczętom brojlerom ściółki o odpowiedniej jakości, na 1000 m2 powierzchni posadzki należy przeznaczyć 5 ton surowca. Pozwala to na uzyskanie warstwy ściółki o grubości od 5 do 8 cm. Dla ptaków hodowlanych, przy zapewnieniu przez cały okres warstwy ściółki o grubości 8 cm, ilość tą należy podwoić. Na jedno kurczę w okresie wychowu (do 18. tygodnia życia) przeznacza się około 1 kg ściółki. Są to jednak wielkości orientacyjne, gdyż ważny jest rodzaj ściółki (surowiec), zagęszczenie ptaków, technologie pojenia itd.

Czytaj więcej...

Rozporządzenie ministra w sprawie chowu kur niosek

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

 

w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy

 

utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich,

 

dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej 2)

 

z dnia 15 lutego 2010 r.

Czytaj więcej...

Rasy kur przeznaczone do chowu przydomowego
 

Artykuł ten poświęcony jest prezentacji kur typu ogólnoużytkowego przeznaczonych do chowu przydomowego. Zdolność do wykorzystania pasz gospodarskich, naturalna zdolność do poszukiwania pokarmu na wybiegu, odporność na niekorzystne warunki, że kury typu ogólnoużytkowego są najlepszym wyborem dla stad przydomowych. W wyniku udomowienia dziko żyjących kur nastąpiło ukształtowanie trzech typów użytkowych kur.

Typ nieśny charakteryzujący się niską wagą, dużą nieśnością, wrażliwością na złe warunki środowiskowe oraz niedobory w żywieniu. Typ kur mięsnych charakteryzuje szybki wzrost, dobre wykorzystanie paszy, słaba nieśność, wrażliwość na złe warunki środowiskowe oraz niedobory w żywieniu.

Obecnie kury typu mięsnego są produktem manipulacji genetycznych w wyniku czego posiadają niekorzystne dla konsumenta cechy. Trzecim typem użytkowym kur są kury ogólnoużytkowe, które łącząc cechy typów kur wymienionych powyżej zachowują odporność na gorsze warunki środowiskowe i żywienie o niższych parametrach.

Czytaj więcej...

Projekt kurnika a typ hodowli
 

Projekt kurnika - znajomość podstawowych zasad pozwoli dostosować budynek do typu hodowli. Osoby zainteresowane rozpoczęciem produkcji drobiarskiej dość często nie zdają sobie sprawy z faktu, iż brojlernia powinna wyglądać zupełnie inaczej niż kurnik dla stada rodzicielskiego, a chów klatkowy stawia przed projektem kurnika zupełnie inne wyzwania niż w przypadku hodowli ściółkowej. Dlatego też warto znać kilka podstawowych zasad, zanim zainwestujemy spore pieniądze w budynek, który nie będzie spełniał naszych oczekiwań.

Projekt kurnika powinien być przede wszystkim dostosowany do typu hodowli. Generalnie, jeśli chodzi o produkcje drobiarską mamy do czynienia z tuczem, produkcją jaj lub prowadzeniem stad rodzicielskich. Każdy z tych typów stawia przed budynkiem inne wymagania. I tak brojlernia, ze względu na gęstość obsady, musi być doskonale wentylowana, a krótki cykl, który każdorazowo powinien zakończyć się dokładną dezynfekcją budynku, wymusza stosowanie określonych typów poideł i karmideł, które łatwo zdemontować lub też unieść na czas czyszczenia.

Czytaj więcej...

Probiotyki są dobre dla kur
 

Zachorowania kur zazwyczaj przebiegają bezobjawowo, co bardziej zwiększa ryzyko kontaktu konsumenta z patogenem za pośrednictwem jaj. Zapobiegawczo można zwiększyć odporność ptaków na choroby przez zasiedlenie ich przewodu pokarmowego bakteriami probiotycznymi. Są antagonistyczne w stosunku do patogenów jelitowych i korzystnie wpływają na stabilizację składu flory bakteryjnej.

Dodatek probiotyków zapobiega kolonizacji bakterii patogennych na nabłonki jelit, przechodzeniu ich do narządów wewnętrznych oraz jaj. Wskutek zwiększonej powierzchni chłonnej jelit łatwiejsza jest absorpcja składników pokarmowych oraz sekrecja składników trawiennych, co wpływa na lepszą strawność i przyswajalność składników pokarmowych z paszy. Efektem tego jest wyższa produkcja i wytrzymałość skorupy jaj.

Badania krwi potwierdzają również niższy udział cholesterolu. Najważniejszym mikroorganizmem wchodzącym w skład probiotyków jest bakteria kwasu mlekowego - Lactobacillus. Bakteria ta wytwarza organiczny kwas mlekowy, obniżający pH. Prowadzi to do śmierci chorobotwórczych drobnoustrojów, a sprzyja osiedlaniu się innych szczepów przyjaznych dla organizmu bakterii. W efekcie mamy poprawę stanu zdrowia i kondycji niosek.

Czytaj więcej...

reklama