kury nioski

kurynioski1.jpg

Kury Nioski Hodowla

Wapń w żywieniu kur niosek


Jak wiadomo jednym z podstawowych makroelementów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania kur jest wapń. Niestety nie może być podawany w zbyt małych ilościach ale także trzeba pamiętać o tym, że jego nadmiar też może być szkodliwy.

Zbyt dużo wapnia w paszy kur objawia się spadkiem łaknienia i mniejszym pobieraniem paszy, u kogutów rozpłodowych występuje pogorszenie jakości nasienia, a także uszkodzenie nerek a nawet całego układu moczowego, do tego nerczyce, zwapnienia narządów wewnętrznych czy też znacznie zmniejszenie przyswajalności cynku i fosforu oraz pogorszona strawność tłuszczów.

Znacznie lepiej nadmiar wapnia znoszą dorosłe kury. U młodych kurek nadmiar wapnia może doprowadzić do ich śmierci.

Czytaj więcej...

Wygodny kurnik dla kur niosek

 

 

Występująca od dłuższego czasu przewaga podaży nad popytem na jaja konsumpcyjne, jak również uaktywnienie się ekologów ożywia temat humanitarnego chowu drobiu. Konsumenci w większości chcieliby kupować jaja od kur utrzymywanych w niskiej obsadzie i korzystających z naturalnych wybiegów, ale mogą być one droższe.

 

Chów kur w systemach alternatywnych w porównaniu do konwencjonalnego chowu w klatkach niezmodyfikowanych wymaga od hodowcy więcej wiedzy fachowej, między innymi ze stosowania programów żywienia i oświetlenia tak, aby liczba złożonych jaj poza gniazdem była jak najniższa.

 

Czytaj więcej...

Ubezpieczenie hodowli
 

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich jest nie mniej ważne, niż naszych małych przyjaciół, czyli psów i kotów. Większe zwierzęta także wymagają naszej troski i zainteresowania, by ich chów był opłacalny. Jak wybierać ubezpieczenia zwierząt i jakim gatunkom one przysługują?

 

Wiadomości podstawowe

 Ubezpieczyciele dość restrykcyjnie określają, jakie zwierzęta gospodarskie można ubezpieczyć i na jakich warunkach. Do grupy, dla której zakup polisy jest standardowy, zalicza się: krowy, konie, świnie, kozy, owce i strusie. Warto wiedzieć, że posiadanie polisy dla stada i dla zwierząt trzymanych jednostkowo (np. 1 koń) jest tak samo opłacalne oraz korzystne. Należy jednak pamiętać, że umowę podpisuje się dla zwierząt w określonym wieku (nie młodsze niż. i nie starsze niż.) lub posiadające określoną masę. Nie można ubezpieczyć zwierząt już chorych lub z widocznymi schorzeniami, które są obejmowane ochroną i gwarancją odszkodowania.

Czytaj więcej...

Stare rasy kur niosek
 

Z uwagi na wzrastające zainteresowanie starymi rasami kur i ich ochroną przed wyginięciem warto przybliżyć ich walory, charakterystykę oraz możliwości wykorzystania tych ptaków w chowie gospodarskim.

Wraz z rosnącą intensyfikacją produkcji i hodowli drobiu stare rasy kur ( rodzime i te zapożyczone ) zostały wyparte przez wysokowydajne mieszańce. A przecież ptaki te posiadają wiele zalet, zważając na długie tradycje chowu stanowią one cenne dziedzictwo kulturowe.

Dla przemysłowych form produkcji drobiarskiej prowadzi się ostrą selekcję hodowlaną, wyrafinowane metody kojarzeń różnych ras i rodów drobiu po to, aby pozyskać mieszańce, linie, rody o wybitnych cechach użytkowych np. zwiększoną nieśność, bądź szybki przyrost mięsa. Kury takie mają wysokie wymagania żywieniowe i środowiskowe. Niestety wszystko ma swoją cenę.

Czytaj więcej...

Ściółka w kurniku
 

Stosuje się ją w odchowie kurcząt brojlerów, wychowie kurcząt nieśnych i mięsnych oraz dla stad drobiu produkującego jaja wylęgowe i konsumpcyjne. Ściółka niezbędna jest także w chowie indyków, kaczek i gęsi. Bardzo ważną rolę w utrzymaniu ptaków na głębokiej ściółce odgrywa rodzaj oraz jakość stosowanej ściółki, gdyż wpływa on istotnie na kształtowanie się mikroklimatu w budynku i wyniki produkcyjne.

Materiał przeznaczany na ściółkę powinien być suchy, czysty, wolny od zanieczyszczeń mechanicznych i mikrobiologicznych, bez zapachu oraz o dobrych kury nioskiwłaściwościach higroskopijnych. Obliczono, że dla zapewnienia kurczętom brojlerom ściółki o odpowiedniej jakości, na 1000 m2 powierzchni posadzki należy przeznaczyć 5 ton surowca. Pozwala to na uzyskanie warstwy ściółki o grubości od 5 do 8 cm. Dla ptaków hodowlanych, przy zapewnieniu przez cały okres warstwy ściółki o grubości 8 cm, ilość tą należy podwoić. Na jedno kurczę w okresie wychowu (do 18. tygodnia życia) przeznacza się około 1 kg ściółki. Są to jednak wielkości orientacyjne, gdyż ważny jest rodzaj ściółki (surowiec), zagęszczenie ptaków, technologie pojenia itd.

Czytaj więcej...

Rasy kur przeznaczone do chowu przydomowego
 

Artykuł ten poświęcony jest prezentacji kur typu ogólnoużytkowego przeznaczonych do chowu przydomowego. Zdolność do wykorzystania pasz gospodarskich, naturalna zdolność do poszukiwania pokarmu na wybiegu, odporność na niekorzystne warunki, że kury typu ogólnoużytkowego są najlepszym wyborem dla stad przydomowych. W wyniku udomowienia dziko żyjących kur nastąpiło ukształtowanie trzech typów użytkowych kur.

Typ nieśny charakteryzujący się niską wagą, dużą nieśnością, wrażliwością na złe warunki środowiskowe oraz niedobory w żywieniu. Typ kur mięsnych charakteryzuje szybki wzrost, dobre wykorzystanie paszy, słaba nieśność, wrażliwość na złe warunki środowiskowe oraz niedobory w żywieniu.

Obecnie kury typu mięsnego są produktem manipulacji genetycznych w wyniku czego posiadają niekorzystne dla konsumenta cechy. Trzecim typem użytkowym kur są kury ogólnoużytkowe, które łącząc cechy typów kur wymienionych powyżej zachowują odporność na gorsze warunki środowiskowe i żywienie o niższych parametrach.

Czytaj więcej...

Projekt kurnika a typ hodowli
 

Projekt kurnika - znajomość podstawowych zasad pozwoli dostosować budynek do typu hodowli. Osoby zainteresowane rozpoczęciem produkcji drobiarskiej dość często nie zdają sobie sprawy z faktu, iż brojlernia powinna wyglądać zupełnie inaczej niż kurnik dla stada rodzicielskiego, a chów klatkowy stawia przed projektem kurnika zupełnie inne wyzwania niż w przypadku hodowli ściółkowej. Dlatego też warto znać kilka podstawowych zasad, zanim zainwestujemy spore pieniądze w budynek, który nie będzie spełniał naszych oczekiwań.

Projekt kurnika powinien być przede wszystkim dostosowany do typu hodowli. Generalnie, jeśli chodzi o produkcje drobiarską mamy do czynienia z tuczem, produkcją jaj lub prowadzeniem stad rodzicielskich. Każdy z tych typów stawia przed budynkiem inne wymagania. I tak brojlernia, ze względu na gęstość obsady, musi być doskonale wentylowana, a krótki cykl, który każdorazowo powinien zakończyć się dokładną dezynfekcją budynku, wymusza stosowanie określonych typów poideł i karmideł, które łatwo zdemontować lub też unieść na czas czyszczenia.

Czytaj więcej...

Probiotyki są dobre dla kur
 

Zachorowania kur zazwyczaj przebiegają bezobjawowo, co bardziej zwiększa ryzyko kontaktu konsumenta z patogenem za pośrednictwem jaj. Zapobiegawczo można zwiększyć odporność ptaków na choroby przez zasiedlenie ich przewodu pokarmowego bakteriami probiotycznymi. Są antagonistyczne w stosunku do patogenów jelitowych i korzystnie wpływają na stabilizację składu flory bakteryjnej.

Dodatek probiotyków zapobiega kolonizacji bakterii patogennych na nabłonki jelit, przechodzeniu ich do narządów wewnętrznych oraz jaj. Wskutek zwiększonej powierzchni chłonnej jelit łatwiejsza jest absorpcja składników pokarmowych oraz sekrecja składników trawiennych, co wpływa na lepszą strawność i przyswajalność składników pokarmowych z paszy. Efektem tego jest wyższa produkcja i wytrzymałość skorupy jaj.

Badania krwi potwierdzają również niższy udział cholesterolu. Najważniejszym mikroorganizmem wchodzącym w skład probiotyków jest bakteria kwasu mlekowego - Lactobacillus. Bakteria ta wytwarza organiczny kwas mlekowy, obniżający pH. Prowadzi to do śmierci chorobotwórczych drobnoustrojów, a sprzyja osiedlaniu się innych szczepów przyjaznych dla organizmu bakterii. W efekcie mamy poprawę stanu zdrowia i kondycji niosek.

Czytaj więcej...

Pasza dla kur niosek
 

Jednym z ważniejszych czynników decydujących o sukcesie w hodowli zwierząt jest odpowiednia dieta. Kiedyś kur praktycznie nie karmiono - same musiały sobie radzić. Niestety odbijało się to również na nieśności tych zwierząt - znosiły kilkanaście-kilkadziesiąt jaj na rok. Jeśli chcemy mieć tych jajek więcej musimy kury dokarmiać.

Jednym z ważniejszych czynników decydujących o sukcesie w hodowli zwierząt jest odpowiednia dieta. Kiedyś kur praktycznie nie karmiono - same musiały sobie radzić. Niestety odbijało się to również na nieśności tych zwierząt - znosiły kilkanaście-kilkadziesiąt jaj na rok. Jeśli chcemy mieć tych jajek więcej musimy kury dokarmiać.

Czytaj więcej...

Kury nioski zimą
 

Jak ogólnie wiadomo zimą spada nieśność kur w wyniku skracania się naturalnego dnia świetlnego i nastających chłodów. Są to przyczyny, którym możemy i powinniśmy zapobiec. W okresie zimowym najważniejszą rolę, oprócz żywienia, odgrywają stworzone przez nas warunki utrzymania kur niosek w pomieszczeniu

Głównym czynnikiem zwiększającym nieśność u kur niosek jest długość dnia. W budynkach bez okien w  okresie od 25 do 37 tygodnia życia dzień świetlny powinien wynosić 14 godzin. Potem należy przedłużać dzień świetlny o 30 minut, co 4 tygodnie, dochodząc do 16 godzin światła na dobę i utrzymując tę liczbę godzin światła do końca okresu nieśności.

W budynkach z oknami długość doświetlania uzależniona jest od terminu zakupu jednodniówek i liczby godzin światła w momencie rozpoczynania nieśności. Należy pamiętać, że kury swobodnie biegające po podwórku w czasie lata, przyzwyczajone są do naturalnego dnia świetlnego, który do końca lipca trwa 16 godzin; do końca sierpnia ? 14 godzin. W tak w przypadku zakupu piskląt 29 marca, najdłuższy dzień świetlny w czasie wychowu przekracza 16 godzin i taki długi dzień świetlny należy im zapewnić od końca lipca aż do zakończenia nieśności.

Czytaj więcej...

Kury nioski potrzebują sodu


Sód jest bardzo ważnym pierwiastkiem potrzebnym dla prawidłowego funkcjonowania organizmu ptaków. Niestety zarówno niedobór jak i jego nadmiar powoduje zaburzenia funkcjonowania organizmu ptaków. Dodatkowo sód sprawia prawidłową mineralizację kości i skorup jaj. Co powoduje niedobór sodu? Przede wszystkim pogarsza funkcjonowanie gospodarki wodnej, a także może przyczynić się do wolniejszego lub nawet całkowitego zahamowania wzrostu drobiu, obniża nieśność kur niosek, zmniejsza elastyczność tkanki podskórnej i wytrzymałość kości. Ponadto niedobór sodu powoduje utratę pobudliwość komórek, zaburzenia w funkcjonowaniu układu hormonalnego oraz nerwowego a także spadek ciśnienia.

Czytaj więcej...