kury nioski

kurynioski1.jpg

Rasy kur przeznaczone do chowu przydomowego
 

Artykuł ten poświęcony jest prezentacji kur typu ogólnoużytkowego przeznaczonych do chowu przydomowego. Zdolność do wykorzystania pasz gospodarskich, naturalna zdolność do poszukiwania pokarmu na wybiegu, odporność na niekorzystne warunki, że kury typu ogólnoużytkowego są najlepszym wyborem dla stad przydomowych. W wyniku udomowienia dziko żyjących kur nastąpiło ukształtowanie trzech typów użytkowych kur.

Typ nieśny charakteryzujący się niską wagą, dużą nieśnością, wrażliwością na złe warunki środowiskowe oraz niedobory w żywieniu. Typ kur mięsnych charakteryzuje szybki wzrost, dobre wykorzystanie paszy, słaba nieśność, wrażliwość na złe warunki środowiskowe oraz niedobory w żywieniu.

Obecnie kury typu mięsnego są produktem manipulacji genetycznych w wyniku czego posiadają niekorzystne dla konsumenta cechy. Trzecim typem użytkowym kur są kury ogólnoużytkowe, które łącząc cechy typów kur wymienionych powyżej zachowują odporność na gorsze warunki środowiskowe i żywienie o niższych parametrach.

Poniżej opiszę podstawowe cechy kilku najbardziej popularnych ras kur ogólnoużytkowych.

Zielononóżka kuropatwiana - jest to najlżejsza z kur ogólnoużytkowych, przeznaczona do chowu przydomowego, charakteryzuje się dużą ruchliwością, dobrym wykorzystaniem paszy z naturalnych żerowisk, niską nieśnością, płochliwością w większych stadach.

Rhode Island Red - doskonale znosząca gorsze warunki chowu, ma dobrą nieśność ok. 190 - 200 jaj w roku, charakteryzuje się dobrym umięśnieniem i wagą 2,2 do 2,4 kg, dobrze wykorzystuje pasze z naturalnych żerowisk, jest mało płochliwa, upierzenie posiada barwę od czerwonej do rudej, dzięki swoim korzystnym cechom jest to najpopularniejsza rasa kur ogólnoużytkowych w Polsce.

Sussex - dość ciężka rasa o gronostajowym upierzeniu, posiada białe pióra z czarnymi na szyi i ogonie, odporna gorsze warunki środowiskowe i żywienie, znosi około 190 jaj rocznie, skorupa jaj jest dość ciemna.

Plymouth Rock - bardzo ciężka rasa kur ogólnoużytkowych, osiągająca ok. 2,3 kg, koguty osiągają wagę powyżej 4 kg, upierzenie jarzębate (biało czarne prążki), niższa nieśność niż kur o czerwonej barwie piór, przystosowana do chowu przydomowego, charakteryzuje się dobrą zdrowotnością.

W Polsce spotykamy również kury lżejsze typu nieśnego ras Astra i Messa, które zostały wyhodowane głównie dla potrzeb hodowli wielkotowarowej, lecz dobrze znoszą także warunki chowu przydomowego.

Dokonując zakupu piskląt lub kurcząt odchowanych do swojej hodowli przydomowej, warto uzyskać informację jakimi rasami dysponuje sprzedający. Należy ocenić przydatność oferowanych ras do warunków naszej hodowli, oczekiwań dotyczących liczby znoszonych jaj lub uzyskiwanej wagi.

Autorem artykułu jest Andrzej Drozd