kury nioski

kurynioski2.jpg

Ubezpieczenie hodowli
 

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich jest nie mniej ważne, niż naszych małych przyjaciół, czyli psów i kotów. Większe zwierzęta także wymagają naszej troski i zainteresowania, by ich chów był opłacalny. Jak wybierać ubezpieczenia zwierząt i jakim gatunkom one przysługują?

 

Wiadomości podstawowe

 Ubezpieczyciele dość restrykcyjnie określają, jakie zwierzęta gospodarskie można ubezpieczyć i na jakich warunkach. Do grupy, dla której zakup polisy jest standardowy, zalicza się: krowy, konie, świnie, kozy, owce i strusie. Warto wiedzieć, że posiadanie polisy dla stada i dla zwierząt trzymanych jednostkowo (np. 1 koń) jest tak samo opłacalne oraz korzystne. Należy jednak pamiętać, że umowę podpisuje się dla zwierząt w określonym wieku (nie młodsze niż. i nie starsze niż.) lub posiadające określoną masę. Nie można ubezpieczyć zwierząt już chorych lub z widocznymi schorzeniami, które są obejmowane ochroną i gwarancją odszkodowania.

Zakres ubezpieczeń zwierząt

Ubezpieczenie zwierząt zwykle dotyczy szkód powstałych na skutek chorób i wypadków, w wyniku których zwierzę padło albo wymagało uboju z konieczności. Są to podstawowe opcje ochrony, które zawiera większość gotowych polis. Umowy można też poszerzyć o dodatkowe opcje np. ryzyko utraty płodu przed klacze lub krowy, ryzyko utraty wartości reprodukcyjnej, konieczność utylizacji padliny lub zwłok. Ubezpieczenie zazwyczaj jest aktywne przez 1 rok, ale można nabyć krótsze polisy na czas np. wyścigu, wystawy, trzebienia stada.

Z umowy wyłączanych jest sporo zdarzeń, które przyczyniają się do powstania szkód. Większość z nich dotyczy zaniedbań człowieka np. w zakresie zaniedbania szczepień, profilaktyki, właściwego żywienia itp. Jeśli zwierzę padło, bo zachorowało a przed chorobą mogło je uchronić szczepienie, właściciel nie otrzyma odszkodowania.

Ważne. Jeśli zwierzę wymagało uboju z konieczności, weterynarz musi wystawić zaświadczenie o tym, że ubój był jedyną opcją, bo dalsze życie zwierzęcia groziło jego padnięciem lub cierpieniem.

Warto też pamiętać, że ochrona ubezpieczenia zwierząt nie obejmuje uboju ze względu na starość, uboju selektywnego (selekcja stada) czy padnięcia zwierzęcia ze starości.

Podsumowując ubezpieczenie zwierząt gospodarskich jest tak samo ważne w przypadku stad jak i zwierząt trzymanych pojedynczo.