kury nioski

kurynioski3.jpg

Wapń w żywieniu kur niosek


Jak wiadomo jednym z podstawowych makroelementów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania kur jest wapń. Niestety nie może być podawany w zbyt małych ilościach ale także trzeba pamiętać o tym, że jego nadmiar też może być szkodliwy.

Zbyt dużo wapnia w paszy kur objawia się spadkiem łaknienia i mniejszym pobieraniem paszy, u kogutów rozpłodowych występuje pogorszenie jakości nasienia, a także uszkodzenie nerek a nawet całego układu moczowego, do tego nerczyce, zwapnienia narządów wewnętrznych czy też znacznie zmniejszenie przyswajalności cynku i fosforu oraz pogorszona strawność tłuszczów.

Znacznie lepiej nadmiar wapnia znoszą dorosłe kury. U młodych kurek nadmiar wapnia może doprowadzić do ich śmierci.

Niedobór wapnia powoduje u kur niosek osteoporozę, mniejszą ruchliwość, ospałość, osłabiony układ kostny a także krzywicę i nieprawidłowy chód.

Kury nioski mają wtedy znacznie obniżoną wylęgowość, masa jaj jest mniejsza a skorupka jest bradzo słaba.

Ile więc należy dostarczyć kurom wapnia aby jego ilość była prawidłowa. Ilość wapnia w paszy dla kur niosek to od 3 do 4,5 proc., koguty reprodukcyjne 0,9-1,0 proc., kurki w okresie odchowu potrzebują od 0,8 do 1 proc. (należy zwiększyć poziom składnika w dawce do 3,0-3,5 proc. w chwili rozpoczęcia nieśności) (źródło: Jamroz, 2006).

Jednak jak podajemy naszym kurom wapń pamiętajmy o tym, że ptaki rosnące mają zapotrzebowanie na wapń równomiernie zaś u kur niosek zwiększą się ono nocą gdy formowana jest skorupka jaja.

Aby zapewnić równomierny a przy tym rozłożony w czasie dostęp do wapnia należy podawać dodatki grubocząsteczkowe. Kury nioski powinny dziennie pobrać 3,55 g Ca w paszy, przy czym w końcowej fazie nieśności zmniejsza się jego wchłaniane i wykorzystanie w organizmie, zatem należy podwyższyć poziom w mieszance paszowej.

Niestety ale podstawowy składnik paszy kur czyli ziarna zbóż i pasze roślinne zawierają bardzo mało wapnia. Najlepsze źródła wapnia to: mączki rybne, kreda pastewna( źródło łatwo przyswajalnego Ca w postaci węglanu wapnia), muszle, czy fosforany wapniowe.

źródło: Farmer