kury nioski

kurynioski3.jpg

Wygodny kurnik dla kur niosek

 

 

Występująca od dłuższego czasu przewaga podaży nad popytem na jaja konsumpcyjne, jak również uaktywnienie się ekologów ożywia temat humanitarnego chowu drobiu. Konsumenci w większości chcieliby kupować jaja od kur utrzymywanych w niskiej obsadzie i korzystających z naturalnych wybiegów, ale mogą być one droższe.

 

Chów kur w systemach alternatywnych w porównaniu do konwencjonalnego chowu w klatkach niezmodyfikowanych wymaga od hodowcy więcej wiedzy fachowej, między innymi ze stosowania programów żywienia i oświetlenia tak, aby liczba złożonych jaj poza gniazdem była jak najniższa.

 

Kury utrzymywane w alternatywnych systemach mają większą przestrzeń życiową (szczegółowe wymogi przedstawia tabela 1), co umożliwia im ujawnienie odruchów behawioralnych. Stosowany sprzęt z reguły jest droższy, a jego obsługa bardziej pracochłonna. Kury nioski w większym stopniu narażone są na obecność pasożytów i zarażenie chorobami. W związku z tym wymaga się droższej opieki weterynaryjnej i stosowania większej ilości środków farmakologicznych dla niosek.

 

Efekty produkcyjne: nieśność i wykorzystanie paszy są o kilkanaście procent gorsze, co zwiększa koszty produkcji jaj. Wydaje się, że jaja pochodzące od kur utrzymywanych na wybiegach są zdrowsze, nie stwierdzono jednak jeszcze naukowo lepszej ich wartości biologicznej. Konsekwencją systemów ekologicznych i alternatywnych z wybiegami jest przedłużenie cyklu produkcyjnego, zwiększenie powierzchni produkcyjnej, wzrost ogólnych kosztów utrzymania, w tym nakładów związanych z usuwaniem pomiotu i transportem.

 

Wyszczególnienie

Systemy utrzymania

 

 

 

 

 

wolnowybiegowy

ściółkowy

wolierowy

klatkowy udoskonalny

ekologiczny

Wielkość stada

3.000 - 10.000

3.000 - 10.000

4.000 - 5.000

4 kury x 4000-7000 klatek

1.000 - 5.000

Obsada szt/1 m2

7

7

9

13

5

Dostęp do wybiegów

10 m2/szt, wybieg zadarniony

weranda - 12 szt/1m2

-

-

5-10 m2/szt, wybieg zadarniony

Obecność gniazd

tak

tak

tak

tak

tak

Długość grzęd/1 kurę

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

18 - 20 cm

Podłoże

trociny, słoma, ruszt

trociny, słoma, ruszt

trociny, słoma, ruszt

ruszt, siatka

trociny, słoma, ruszt

Żywienie mieszankami

treściwymi

treściwymi

treściwymi

treściwymi

ekologicznymi

Cyfrowe oznaczenie jaj spożywczych

1

2

prawdopodobnie będzie - 4

3

0

 

W każdym systemie utrzymania kur muszą być spełnione warunki z zakresu dobrostanu.

 

Aktualnie w systemie alternatywnym najczęściej utrzymuje się kury w chowie ściółkowym z dostępem do wybiegu.

 

Należy stwierdzić, że chów kur niosek w systemach alternatywnych wynika ze zmiany przepisów Unii Europejskiej. Koszt produkcji pozyskiwanych jaj jest relatywnie wyższy, co uzasadnia, że producenci mogą ubiegać się o wyższe ceny.

 

Wzrost popytu na jaja konsumpcyjne z systemów alternatywnych uzależniony jest od skuteczności reklamy i możliwości finansowych konsumentów.

 

Janusz Wojciechowski KPODR Minikowo