kury nioski

kurynioski4.jpg

Informacje na opakowaniach do jaj


Zmieniły się przepisy dotyczącego tego jakie informacje muszą znaleźć się na opakowaniu z jajami. Wszystkie jaja muszą być posortowane pod względem klasowym i wagowym w dalszej kolejności w odpowiedni sposób oznakowane i następnie powkładane w opakowania. Na opakowaniach jaj muszą znaleźć się ściśle określone informacje. Wszystko to musi się odbyć najpóźniej 10 dni od zniesienia. Pakowaniem jaj a także oznaczaniem opakowań mogą się zajmować tylko takie zakłady, które mają odpowiednie pozwolenie zostały zarejestrowane. Nadzór nad zakładami pakowania jaj prowadzi Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. W Polsce czynnych jest około 450 firm zajmujące się pakowaniem jaj.

Najczęściej są to specjalistyczne zakłady, często zlokalizowane przy fermach kurzych. Opakowania jaj służą nie tylko ich zabezpieczaniu ale także służą także kury nioski opakowania do jajinformowaniu konsumenta. Informacje jakie są zawarte na etykiecie są bardzo ściśle określone i nie mogą być wybierane dowolnie. I

nformacje jakie muszą znajdować się na opakowaniach jaj klasy A i B różnią się tylko nieznacznie między sobą.

Na wytłoczkach jaj przeznaczonych do sprzedaży klasy A muszą znajdować się następujące informacje:

- zakład pakowania - wystarczy kod nadany przy rejestracji,

- klasa jakości jaja: jeden z czterech wariantów: klasa A, klasa A świeże lub A, A świeże

- klasa wagowa jaja: S,M,L,XL,

- data minimalnej przydatności do spożycia ? np. zapis Najlepiej spożyć przed....(do 28 dni od dnia zniesienia),

- na wewnętrznej lub zewnętrznej części opakowania musi znaleźć się objaśnienie kodu producenta (numer na jaju),

- informacja o konieczności przechowywania jaj w warunkach chłodniczych,

- słownie wyrażony sposób chowu- np. 3- jaja z chowu klatkowego. N

ie musi występować natomiast powszechnienie umieszczany na opakowaniach zapis o sposobie żywienia kur niosek. Konieczne jest również umieszczenie na opakowaniach informacji o: nazwie produktu i liczbie sztuk lub masie netto jaj - wynika to z przepisów o opakowaniach środków spożywczych.

Jaja klasy B które są przeznaczone dla przemysłu spożywczego oraz niespożywczego muszą znajdować się w opakowaniach, na których umieszczone są następujące informacje: zakład pakowania- kod, klasa jakości- klasa B, B, data zapakowania jaj.

Źródło: Farmer 26-01-2015 09:49