kury nioski

kurynioski9.jpg

Klasy jaj i kodowanie jaj
 

Wyróżniamy następujące klasy jaj:

 

klasa A ? to jaja świeże; mające czystą, nie uszkodzoną skorupką; wysokość komory powietrznej jaja klasy A nie może przekraczać 6 mm zaś białko powinno być przezroczyste i klarowne;

 

klasa dodatkowa A-Ekstra, tylko dla jajek klasy A nie starszych niż 7 dni od dnia pakowania; wysokość komory powietrznej jaja klasy A nie może być większa niż 4 mm

 

klasa B ? jaja utrwalone lub drugiej klasy; wysokość komory powietrznej jaja klasy B nie może przekraczać 9 mm;

klasa C ? jaja nie sortowane, dla przemysłu;

 

Kodowanie jaj kur niosek na skorupce:

Kodowane są tylko jaja klasy A przeznaczone do handlu detalicznego.

Jaja te  muszą być oznaczone na skorupie numerami wyróżniającymi.

Numer na skorupce jaja kury nioski składa się z kodu systemu chowu, kodu państwa oraz oznaczenia zakładu.

Kod systemu hodowli jest to kod tzw. systemu utrzymania kur. I tak wyróżniamy:

0 ? jaja z produkcji ekologicznej

1 ? jaja z chowu na wolnym wybiegu

2 ? jaja z chowu ściółkowego

3 ? jaja z chowu klatkowego

 

Następnym oznaczeniem na jajku jest kod państwa członkowskiego Unii Europejskiej (np. PL) w której zarejestrowany jest zakład.

W następnej kolejności na jajku jest oznaczenie zakładu (tzw. weterynaryjny numer identyfikacyjny) składają się na niego:

- kod województwa (dwie cyfry)

- kod powiatu (dwie cyfry)

- kod zakresu działalności (dwie cyfry)

- kod firmy w danym powiecie (dwie cyfry)

 

Jaja klasy B i C.

na skorupkach jaj klasy B nie chłodniczych i nie utrwalonych umieszcza się literę B w kole o średnicy co najmniej 12 mm;

na skorupkach jaj klasy B chłodniczych (tzn. schłodzonych w pomieszczeniach o temperaturze 5 °C) umieszcza się trójkąt równoboczny o długości boku co najmniej 10 mm;

na skorupkach jaj klasy B utrwalonych (w mieszaninie gazów różniącej się od składu atmosferycznego powietrza) umieszcza się romb o przekątnych 16 i 7 mm;

na skorupkach jaj klasy C umieszcza się literę C w kole o średnicy co najmniej 12 mm;

 

Klasyfikacja jaj według wagi


Od 1 sierpnia 1996 roku jaja spożywcze klasy A klasyfikowane są według wagi. Waga najczęściej określona jest na opakowaniu.

Wyróżniamy następujące klasy jaj kur niosek:

XL ? bardzo duże: 73 g i więcej

L ? duże: od 63 g do 73 g

M ? średnie: od 53 g do 63 g

S ? małe: poniżej 53 g

 

KuryNioski.pl