kury nioski

kurynioski3.jpg

Kury Nioski Hodowla

Klasy jaj i kodowanie jaj
 

Wyróżniamy następujące klasy jaj:

 

klasa A ? to jaja świeże; mające czystą, nie uszkodzoną skorupką; wysokość komory powietrznej jaja klasy A nie może przekraczać 6 mm zaś białko powinno być przezroczyste i klarowne;

 

klasa dodatkowa A-Ekstra, tylko dla jajek klasy A nie starszych niż 7 dni od dnia pakowania; wysokość komory powietrznej jaja klasy A nie może być większa niż 4 mm

Czytaj więcej...

Jak mniej czyścić kurnik i poprawić zdrowie kur z tego powodu?
 

Zacząć trzeba od tego, że brud to pojęcie względne. W przeszłości właściwie tylko dzięki niemu kury mogły w ogóle przeżyć zimę...

Artykuł poświęcony jest pewnej metodzie, która może poprawić komfort i zdrowie zwierząt zimujących w pomieszczeniach, zmniejszyć koszty ogrzewania, nakład pracy na utrzymanie pomieszczeń dla zwierząt oraz wytworzyć materiał, który będzie można użyć później do nawożenia roślin w ogrodzie czy na większa skalę na polu. Krótko pisząc spełnić kilka pożytecznych funkcji naraz, czyli to co permakulturnik lubi najbardziej. Wpis odnosić się będzie głównie do kur, choć metody tu wspomniane odnoszą się w równym stopniu również do świń. W mniejszym także do zwierząt roślinożernych (kóz, krów, owiec).

Metoda ta opisywana jest przez niektórych zachodnich (zwłaszcza bardziej "ekologicznych") hodowców kur, jako największy "kurzy" wynalazek XX wieku. Ta metoda to trzymanie zwierząt "na głębokiej ściółce" (z ang. deep litter). Czyż nie prawda, że brzmi ekscytująco i rewolucyjnie? ;)

Czytaj więcej...

Hodowla kur niosek zgodnie z nowymi normami

Zgodnie z rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010r w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej ( DzU. Nr 56 poz.344 z późniejszymi zmianami Dz.U. Nr.171 poz. 1157) hodowcy kur niosek muszą dostosować klatki do nowych wymagań.

Rozporządzenie to określa między innymi sposób utrzymania kur niosek i kurcząt brojlerów.

Zgodnie z tym rozporządzeniem okres przejściowy dla kurników, które powstały przed 26 marca 2004 r. skończył się już 31 grudnia 2011r.

W gospodarstwie w którym hodowlane jest co najmniej 350 kur niosek można je utrzymywać w zmodyfikowanych klatkach jednopoziomowych lub wielopoziomowych, albo też systemie bez klatek jednopoziomowo lub wielopoziomowo.

Czytaj więcej...

Informacje na opakowaniach do jaj


Zmieniły się przepisy dotyczącego tego jakie informacje muszą znaleźć się na opakowaniu z jajami. Wszystkie jaja muszą być posortowane pod względem klasowym i wagowym w dalszej kolejności w odpowiedni sposób oznakowane i następnie powkładane w opakowania. Na opakowaniach jaj muszą znaleźć się ściśle określone informacje. Wszystko to musi się odbyć najpóźniej 10 dni od zniesienia. Pakowaniem jaj a także oznaczaniem opakowań mogą się zajmować tylko takie zakłady, które mają odpowiednie pozwolenie zostały zarejestrowane. Nadzór nad zakładami pakowania jaj prowadzi Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. W Polsce czynnych jest około 450 firm zajmujące się pakowaniem jaj.

Najczęściej są to specjalistyczne zakłady, często zlokalizowane przy fermach kurzych. Opakowania jaj służą nie tylko ich zabezpieczaniu ale także służą także kury nioski opakowania do jajinformowaniu konsumenta. Informacje jakie są zawarte na etykiecie są bardzo ściśle określone i nie mogą być wybierane dowolnie. I

nformacje jakie muszą znajdować się na opakowaniach jaj klasy A i B różnią się tylko nieznacznie między sobą.

Czytaj więcej...

Hodowla kur niosek po 16 tyg.


Zasady hodowli kur niosek po 16 tygodniu życia w systemie przydomowym.

W artykule przedstawię kilka praktycznych zasad chowu kur niosek w systemie przyzagrodowym. Określę wymagania środowiskowe pomieszczenia, niezbędny sprzęt do pojenia i karmienia, zasady budowy gniazd do znoszenia jaj, sposób wprowadzania kur w nieśność oraz zasady żywienia.

Dla kur niosek po 16 tygodniu życia zmienia się kilka parametrów. Ilość kur na metr kwadratowy to 4 do 6 sztuk. Sprzęt do karmienia i pojenia powinien być hodowla kur niosekumieszczony na takiej wysokości, by brzeg karmidła lub poidła wypadał na wysokości grzbietu ptaka.

Takie ustawienie sprzętu zabezpiecza przed nadmiernym rozsypywaniem mieszanki paszowej z karmideł i wychlapywaniem wody z poideł. Niezwykle ważnym elementem wyposażenia kurnika są gniazda do znoszenia jaj. Przykładową konstrukcję gniazda przedstawia rysunek obok, jedno gniazdo przeznaczone jest 4 sztuki kur. Gniazdo powinno być umieszczone w kącie, bokiem lub tyłem do źródła światła i wejścia do kurnika.

Czytaj więcej...

Nieśność kur niosek

 

Co wpływa na nieśność kur niosek?

Jakość odchowanych kurek ma wpływ na wyniki produkcyjne w okresie nieśności.

Bardzo ważne jest również zapewnienie optymalnych warunków żywieniowych i zoohigienicznych przez cały okres użytkowania kur.

kury nioskiKurczęta do 4 tygodnia odchowu zwiększają 4-krotnie masę ciała. W tym czasie następuje intensywny rozwój szkieletu, po czym między 6 a 10 tygodniem rozwijają się mięśnie i przychodzi okres powolnego wzrostu do 16 tygodnia życia ptaków. Kurki te przygotowują się do rozpoczęcia produkcji nieśnej i winny być wyrównane względem masy ciała, aby wejść w nieśność prawie równocześnie w wieku ok. 19 tygodni.

Czytaj więcej...

Barwa żółtka w jajku


Od czego zależy barwa żółtka w jajkach kur niosek?


Gdy hodujemy kury nioski we własnym gospodarstwie, należy przede wszystkim pamiętać, że dla klienta bardzo ważna jest barwa żółtka. To właśnie zadecyduje, czy klient przekona się do jaj oferowanych przez nas, czy też kupi je gdzie indziej.

Kiedy zaś rozbijamy jajko, w pierwszej kolejności zwracamy uwagę na to jakiego koloru jest żółtko. Jeżeli ma kolor bladożółte, to raczej zniechęca nas do spożycia go. Podobnie jest też, kiedy barwa ta jest zbyt intensywna. Z tej właśnie przyczyny bardzo ważne jest aby sprzedawane przez nas jajka na targowisku nie tylko kury nioski barwa żółtkamiało odpowiednie oznakowanie, ale także, a może przede wszystkim apetycznie prezentowało się na patelni czy talerzu. To zapewni nam, że klient wróci do nas kolejny raz robiąc zakupy. A nam nasza hodowla kur niosek przyniesie więcej zadowolenia i... pieniędzy.

Czytaj więcej...